fbpx
Our Blog

Here you’ll find the most interesting news and articles

Sorry, no posts matched your criteria.

<# } else if ( data.sizes && data.sizes.large ) { #> <# } else if ( -1 === jQuery.inArray( data.type, [ 'audio', 'video' ] ) ) { #> <# } #> <# if ( 'audio' === data.type ) { #>
<# } else if ( 'video' === data.type ) { var w_rule = ''; if ( data.width ) { w_rule = 'width: ' + data.width + 'px;'; } else if ( wp.media.view.settings.contentWidth ) { w_rule = 'width: ' + wp.media.view.settings.contentWidth + 'px;'; } #>
<# } #>
<# if ( 'image' === data.type && ! data.uploading && data.sizes && data.can.save ) { #> <# } else if ( 'pdf' === data.subtype && data.sizes ) { #>

Podgląd dokumentu

<# } #>
Zapisano.

Szczegóły

Wysłano na serwer: {{ data.dateFormatted }}
Wgrane przez: <# if ( data.authorLink ) { #> {{ data.authorName }} <# } else { #> {{ data.authorName }} <# } #>
<# if ( data.uploadedToTitle ) { #>
Wgrano do: <# if ( data.uploadedToLink ) { #> {{ data.uploadedToTitle }} <# } else { #> {{ data.uploadedToTitle }} <# } #>
<# } #>
Nazwa pliku: {{ data.filename }}
Typ pliku: {{ data.mime }}
Wielkość pliku: {{ data.filesizeHumanReadable }}
<# if ( 'image' === data.type && ! data.uploading ) { #> <# if ( data.width && data.height ) { #>
Wymiary: {{ data.width }} do {{ data.height }} pikseli
<# } #> <# if ( data.originalImageURL && data.originalImageName ) { #>
Pierwotny obrazek: {{data.originalImageName}}
<# } #> <# } #> <# if ( data.fileLength && data.fileLengthHumanReadable ) { #>
Długość: {{ data.fileLengthHumanReadable }}
<# } #> <# if ( 'audio' === data.type && data.meta.bitrate ) { #>
Bitrate: {{ Math.round( data.meta.bitrate / 1000 ) }}kb/s <# if ( data.meta.bitrate_mode ) { #> {{ ' ' + data.meta.bitrate_mode.toUpperCase() }} <# } #>
<# } #> <# if ( data.mediaStates ) { #>
Użyty jako: {{ data.mediaStates }}
<# } #>
<# if ( data.compat && data.compat.meta ) { #> {{{ data.compat.meta }}} <# } #>
<# var maybeReadOnly = data.can.save || data.allowLocalEdits ? '' : 'readonly'; #> <# if ( 'image' === data.type ) { #>

Proszę opisać cel obrazka (otworzy się w nowej karcie). Proszę pozostawić puste, jeśli jest on czysto dekoracyjny.

<# } #> <# if ( 'audio' === data.type ) { #> <# } #>
<# if ( data.link ) { #> Zobacz stronę załącznika <# } #> <# if ( data.can.save ) { #> <# if ( data.link ) { #> | <# } #> Edytuj więcej informacji <# } #> <# if ( data.can.save && data.link ) { #> | Pobierz plik <# } #> <# if ( ! data.uploading && data.can.remove ) { #> <# if ( data.link || data.can.save ) { #> | <# } #> <# } #>
<# } else { #>
<# if ( data.image && data.image.src && data.image.src !== data.icon ) { #> <# } else if ( data.sizes && data.sizes.medium ) { #> <# } else { #> <# } #>
{{ data.filename }}
<# } #> <# if ( data.buttons.close ) { #> <# } #> <# if ( data.buttons.check ) { #> <# } #> <# var maybeReadOnly = data.can.save || data.allowLocalEdits ? '' : 'readonly'; if ( data.describe ) { if ( 'image' === data.type ) { #> <# } else { #> aria-label="Tytuł filmu" placeholder="Tytuł pliku video…" <# } else if ( 'audio' === data.type ) { #> aria-label="Tytuł pliku audio" placeholder="Tytuł pliku audio…" <# } else { #> aria-label="Tutuł mediów" placeholder="Tytuł mediów…" <# } #> {{ maybeReadOnly }} /> <# } } #> <# } else if ( 'video' === data.type ) { var w_rule = ''; if ( data.width ) { w_rule = 'width: ' + data.width + 'px;'; } else if ( wp.media.view.settings.contentWidth ) { w_rule = 'width: ' + wp.media.view.settings.contentWidth + 'px;'; } #>
<# } else { #>
<# if ( data.uploading ) { #>
<# } else if ( 'image' === data.type && data.size && data.size.url ) { #> <# } else { #> <# } #>
<# } #>
{{ data.filename }}
{{ data.dateFormatted }}
{{ data.filesizeHumanReadable }}
<# if ( 'image' === data.type && ! data.uploading ) { #> <# if ( data.width && data.height ) { #>
{{ data.width }} do {{ data.height }} pikseli
<# } #> <# if ( data.originalImageURL && data.originalImageName ) { #>
Pierwotny obrazek: {{data.originalImageName}}
<# } #> <# if ( data.can.save && data.sizes ) { #> Edytuj obrazek <# } #> <# } #> <# if ( data.fileLength && data.fileLengthHumanReadable ) { #>
Długość: {{ data.fileLengthHumanReadable }}
<# } #> <# if ( data.mediaStates ) { #>
Użyty jako: {{ data.mediaStates }}
<# } #> <# if ( ! data.uploading && data.can.remove ) { #> <# } #>
<# if ( data.compat && data.compat.meta ) { #> {{{ data.compat.meta }}} <# } #>
<# var maybeReadOnly = data.can.save || data.allowLocalEdits ? '' : 'readonly'; #> <# if ( 'image' === data.type ) { #>

Proszę opisać cel obrazka (otworzy się w nowej karcie). Proszę pozostawić puste, jeśli jest on czysto dekoracyjny.

<# } #> <# if ( 'audio' === data.type ) { #> <# } #>
<# if ( 'undefined' !== typeof data.sizes ) { #> <# } #> <# if ( ! isVideo ) { #> checked="checked" <# } #> /> <# } #> checked="checked" <# } #> />

Proszę opisać cel obrazka (otworzy się w nowej karcie). Proszę pozostawić puste, jeśli jest on czysto dekoracyjny.

Wyrównanie
Odnośnik do

Rozmiar obrazka w pikselach

<# } #>

<# if ( data.attachment && window.imageEdit ) { #>
<# } #>
<# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.mp3 ) ) { #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.ogg ) ) { #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.flac ) ) { #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.m4a ) ) { #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.wav ) ) { #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.src ) ) { ext = data.model.src.split('.').pop(); if ( html5types[ ext ] ) { delete html5types[ ext ]; } #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.mp3 ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.mp3 ) ) { delete html5types.mp3; } #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.ogg ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.ogg ) ) { delete html5types.ogg; } #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.flac ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.flac ) ) { delete html5types.flac; } #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.m4a ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.m4a ) ) { delete html5types.m4a; } #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.wav ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.wav ) ) { delete html5types.wav; } #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( html5types ) ) { #>
Dodaj alternatywne źródła dla maksymalnej zgodności z HTML5 <# _.each( html5types, function (mime, type) { #> <# } ) #>
<# } #>
Wczytuj wstępnie
<# } else if ( isVimeo ) { #> <# } else { #> <# } } #> <# if ( data.model.mp4 ) { #> <# } #> <# if ( data.model.m4v ) { #> <# } #> <# if ( data.model.webm ) { #> <# } #> <# if ( data.model.ogv ) { #> <# } #> <# if ( data.model.flv ) { #> <# } #> {{{ data.model.content }}} <# if ( ! _.isEmpty( data.model.src ) ) { ext = data.model.src.split('.').pop(); if ( html5types[ ext ] ) { delete html5types[ ext ]; } #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.mp4 ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.mp4 ) ) { delete html5types.mp4; } #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.m4v ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.m4v ) ) { delete html5types.m4v; } #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.webm ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.webm ) ) { delete html5types.webm; } #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.ogv ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.ogv ) ) { delete html5types.ogv; } #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.flv ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.flv ) ) { delete html5types.flv; } #> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( html5types ) ) { #>
Dodaj alternatywne źródła dla maksymalnej zgodności z HTML5 <# _.each( html5types, function (mime, type) { #> <# } ) #>
<# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.poster ) ) { #> <# } #>
Wczytuj wstępnie
<# var content = ''; if ( ! _.isEmpty( data.model.content ) ) { var tracks = jQuery( data.model.content ).filter( 'track' ); _.each( tracks.toArray(), function( track, index ) { content += track.outerHTML; #> Wartości srclang, label i kind można edytować, aby ustawić język i rodzaj ścieżki wideo.
<# } ); #> <# } else { #> Ścieżki (napisy, etykiety, opisy, rozdziały i metadane)
Brak przypisanych napisów. <# } #>
<# } else { #> {{ attachment.alt }} <# } #> <# if ( attachment.caption ) { #> <# } #> <# if ( index % data.columns === data.columns - 1 ) { #>
<# } #> <# } ); #> <# } else { #>

Nie znaleziono żadnego elementu.

<# } #>
Podgląd jako ikonki w przeglądarce
Podgląd jako ikonka aplikacji